Personálně profesní poradenství

Proč využít při hledání práce služeb personální agentury

Pohodlným a efektivním způsobem jak hledat práci je využití služeb personální agentury, kde se soustřeďuje větší množství nabídek. Uchazeč má možnost reagovat na více pozic najednou u různých společností v rámci jedné schůzky.

Výhodou naší specializace v oblasti informatiky je dobře zmapovaný trh práce a odborné vzdělání konzultantů, kteří jsou schopni uchazečům doporučit vhodné nabídky odpovídající jejich zkušenostem. Mezi další výhody patří široká nabídka volných míst přímo v poptávaném oboru.

Personální agentura dokáže zájemcům o práci nabídnout ucelené informace o situaci na trhu práce. Uchazeč se dozví, jaké jsou jeho aktuální možnosti uplatnění a další perspektiva jeho profesního rozvoje. Personální konzultant mu může také pomoci s osobní prezentací, poradí jak napsat životopis, jak se připravit na pohovor (jaký zvolit oděv v jednotlivých firmách, struktura pohovorů), informovat ho o aktuální situaci v oblasti platů apod.

Všechny výše uvedené služby jsou pro kandidáty samozřejmě poskytovány zdarma.

Jak u nás v agentuře probíhá výběrové řízení

Poté, co nám zašlete svůj profesní životopis nebo vyplníte registrační dotazník na www.ITjobs.cz, Vás zařadíme do naší databáze uchazečů o zaměstnání. V případě, že Váš profil odpovídá některé z obsazovaných pozic, kontaktujeme Váspozveme k osobnímu pohovoru.

Během pohovoru u nás konzultanti s uchazeči o zaměstnání probírají podrobněji znalosti, praxi, představy o budoucím uplatnění a pomohou Vám s volbou vhodného místa. Součástí interview je většinou i krátký rozhovor v anglickém jazyce (pokud je jeho znalost jednou z podmínek pro pozici, o kterou máte zájem).

V rámci pohovoru Vám konzultant také sdělí nejen více informací o náplni práce u jednotlivých pozic, ale dozvíte se i více informací o konkrétních firmách, kde bude po dohodě s Vámi prezentovat Váš životopis.

Následně Vám, v případě zájmu společnosti, zprostředkujeme ve firmě pohovor a poskytneme všechny k jednání potřebné informace. Je-li zpětná vazba ze strany společnosti negativní, pomůže Vám konzultant nalézt jinou vhodnou pozici.

U nás v agentuře si velmi vážíme Vaší důvěry, a tak důsledně dbáme na ochranu Vašich osobních dat (podle zákona č. 101/2000 Sb.). Váš životopis ani jiná důvěrná data tak nebudou bez Vašeho souhlasu žádné třetí straně poskytnuty. Do konkrétních společností zasíláme data vždy až po individuální dohodě s uchazečem.

Jak napsat správně životopis

Profesní životopis je dokument, který Vás reprezentuje při hledání nového zaměstnání. Je to první informace o Vás, která se potenciálnímu zaměstnavateli dostane do rukou. Vytvoření životopisu je tedy třeba věnovat náležitou pozornost, aby na první pohled zaujal.

Pět základních zásad pro psaní životopisu

 • Stručné – nepište CV jako slohovou práci, CV by mělo být strukturované, doporučovaný rozsah je 1-3 strany (dle praxe)
 • Bezchybné – po dokončení CV si jej celé znovu zkontrolujte, nemělo by obsahovat žádné gramatické chyby ani překlepy
 • Pravdivé – do CV nic nepředstírejte a nelžete, musí být pravdivé, buďte proto seriózní
 • Přehledné a jasné – přehledně rozlišujte nadpisy např. tučným fontem, aby CV bylo přehledné a snadno čitelné, aby se v něm personalisté dobře orientovali
 • Logicky členěné

Struktura životopisu

CV má obsahovat následující informace:

 • Osobní údaje – jméno, příjmení, bydliště, telefon, e-mai, datum narození (případně věk)
 • Vzdělání – uveďte instituci (u VŠ i fakultu) a vystudovaný obor, dále rok (plánovaného) dokončení studia (doporučuje se uvádět i téma závěrečné práce). Uvádí se nejvýše dosažené vzdělání a školy se řadí chronologicky (tj. poslední vzdělání uveďte jako první)
 • Profesní zkušenosti – uveďte název zaměstnavatele, období, název zastávané pozice a náplň práce (je vhodné doplnit i případné používané technologie). Pokud jste absolvent bez komerční praxe, uveďte i relevantní praxi při škole či brigády. Opět seřaďte chronologicky (poslední zaměstnání uveďte jako první)
 • Odborné znalosti a školení – rozveďte znalosti programovacích jazyků, technologií, operačních systémů, znalosti sítí či databází a ideálně i jejich úroveň
 • Jazykové znalosti – kromě názvu jazyka přibližte jeho úroveň (základní/mírně pokročilá/středně pokročilá/pokročilá/výborná nebo pasivní/aktivní využití).

Doporučujeme uvést i následující informace:

 • Další úspěchy – publikace, ocenění, stáže
 • Osobní charakteristika – osobní náhled
 • Zájmy – vaše koníčky
 • Reference – kontakty na osoby, které na Vás mohou poskytnout reference (telefon nebo e-mail, jméno a příjmení a vztah k osobě)

Další doporučení:

Většina mezinárodních společností vyžaduje od uchazečů také CV v anglickém jazyce. Mějte pro jistotu připravenou cizojazyčnou verzi. Pokud není angličtina Vaší nejsilnější stránkou, je vhodné nechat si životopis zkontrolovat.

Další možností je použití univerzálního evropského formátu životopisu (tzv. Europass), který je využitelný zejména v mezinárodním prostředí (např. pokud žádáte o místo v zahraničí). Dostupný je v mnoha jazykových verzích na http://europass.cedefop.eu.int. Ačkoliv se o Europassu zmiňujeme jako o jedné z možností, jak dát jednoduše dohromady životopis, preferujeme spíše životopisy sestavené přímo vámi samotnými. Každé CV reprezentuje svého autora, a tak oproti „šablonovému“ životopisu máte s vámi vytvořeným CV lepší možnost zdůraznit své znalosti a zkušenosti. Zaujmete tak snáze pozornost recruitera, čímž zvýšite své šance ve výběrovém řízení.

Vzhledem k různému softwarovému vybavení firem doporučujeme volit pouze formáty souborů s příponou doc nebo pdf. Nedoporučujeme přípony txt, xls, sxw, odt. Soubor nazvěte přehledně, např. „Novak_Jan_zivotopis“.

Doporučujeme také přiložit Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Např. v tomto znění:

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a souhlasím s tím, že společnost ITjobs, s.r.o. se sídlem Bašty 8, Brno, 602 00, IČO 25316249, je bude, do doby než tento souhlas odvolám, využívat ke zpracování za účelem zprostředkování zaměstnání. Byl/a jsem poučen/a o svých právech podle zákona č. 101/2000 Sb., zejména o právu tento souhlas kdykoliv odvolat.

Vzorová ukázka životopisu

Ing. Jan Novák
Datum narození: 1.1.1982
Národnost: česká
Adresa: Palackého 1, 602 000 Brno, Česká Republika
Kontaktní telefon: +420 111 222 333
E-mail: jan.novak@gmail.com
Vzdělání
2000 - 2005 Vysoké učení technické, Brno, Fakulta informatiky
2003 – 2005 Magisterský studijní program, obor Informační systémy
Téma diplomové práce: Vývoj redakčního systému (PHP)
2000 – 2003 Bakalářský studijní program
Téma bakalářské práce: Tvorba generátoru náhodných čísel (C/C++)
1996 - 2000 Gymnázium J.A. Komenského, Brno (všeobecný studijní program)
Pracovní zkušenosti
02/2007 - dosud ABCDE , s.r.o. (www.abcde.cz)
Programátor C/C++ - design, vývoj a testování embedded SW pro telefonní ústředny
06/2005 - 12/2006 Vlastní podnikatelská činnost (práce na ŽL)
Programátor PHP - vývoj webových stránek a prezentací na zakázku
07/2004 - 09/2005 XYZ a.s. (www.xyz.cz)
IT specialist - správce počítačové sítě (50 PC Windows XP, 6x Windows server 2003)
Jazykové znalosti
 • Anglický jazyk – slovem i písmem na pokročilé úrovni
 • Německý jazyk – začátečník
Počítačové a odborné znalosti
MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
Operační systémy: OS Linux – každodenní uživatel
OS Windows – administrátorská úroveň stanic i serverů (Windows 2003, 2005)
Znalost dotazovacího jazyka SQL a databází (MySQL, PostgreSQL a Oracle)
Webové technologie: XML, HTML, CSS, Javascript, AJAX
Verzovací systémy: SVN, CVS
Programovací jazyky: PHP – expert
C/C++ - pokročilý
Java - základy
Zájmy a ostatní schopnosti
 • cestování, cizí jazyky, sport – basketbal, lyžování
 • řidičský průkaz skupiny B

Jak napsat průvodní dopis

Při oslovení společnosti či personální agentury doporučujeme přiložit k zasílanému životopisu i průvodní dopis (stačí v těle e-mailu). Cílem průvodního nebo také motivačního dopisu je sdělit, čím Vás dané místo zaujalo a jaké základní předpoklady máte se o místo ucházet.

Zde jsou další informace, které se doporučují uvádět v průvodním dopise:
 • průvodní dopis lze rozdělit kromě oslovení do tří hlavních částí - úvod, jádro sdělení a závěr
 • na úvod napište, jak jste se o nabídce dozvěděli – z jakého zdroje (tisk, konkrétní webové stránky, veletrh atd.)
 • zdůvodněte, proč na místo reagujete, čím Vás zaujalo
 • pokuste se stručně shrnout, co Vás činí vhodným kandidátem na toto místo (jakými znalostmi či zkušenostmi disponujete)
 • z toho důvodu nepoužívejte univerzální dopis, průvodní dopis vyjadřuje Váš zájem o konkrétní místo či společnost, proto jej přizpůsobte dané poptávce
 • pište jej se zdravým sebevědomím, ne s arogancí či s podlézavostí, buďte pozitivní
 • buďte struční, vyvarujte se nic neříkajícím klišé na způsob “Mám zájem o zajímavou práci v nadnárodní společnosti s možností kariérního růstu“
 • uveďte kontakty, na kterých bude možné Vás zastihnout pro další spolupráci či dotazy
 • před odesláním jej zkontrolujte, vyvarujete se tak chybám a překlepům
 • průvodní dopis by měl ideálně pokrývat cca 5 - 10 řádků

Tipy, jak obstát u pohovoru

 • buďte dochvilní, nespěchejte a vytvořte si časovou rezervu
 • přijďte upravení a zvolte reprezentativní oblečení
 • buďte aktivní: získejte co nejvíce informací a nebojte se zeptat na to, co vás zajímá
 • buďte co nejlépe připraveni – abyste nebyli zaskočeni např. dotazy na konkrétní projekty či rozhovorem v angličtině; je také dobré zjistit si informace o firmě předem, personalisté se často ptají, co už o jejich společnosti víte
 • buďte přirození, snažte se působit sympaticky a vstřícně
 • važte si sami sebe a buďte přiměřeně sebevědomí
 • mluvte pravdu a když něco nevíte, nebo si nejste jisti, přiznejte to
 • nebojte se psát si v průběhu pohovoru poznámky
 • na závěr si vyžádejte informaci, jakým způsobem a v jakém termínu se můžete dozvědět vyjádření o úspěchu či neúspěchu

Na Vaší cestě za vysněnou pozicí v IT záleží.

Ozvěte se nám a probereme Vaše představy. Při hledání místa stojíme po Vašem boku.

Zaregistrujte se a nastavte si “hlídací myš” na ideální pozici dle Vámi zvolených kritérií.

Víme, že v IT sféře je čas vzácnou komoditou. Zakládáme si tak na rychlé a pro Vás komfortní komunikaci. Nemáte čas vytvořit si dokonalý pracovní profil? V rámci konzultace s Vámi projdeme dosavadní profesní cestu. Poskytneme rady, tipy či strategie, které mohou při hledání ideální pozice pomoci. Věříme, že principem náboru je partnerství. Respektující dialog, otevřená komunikace, důvěra a hledání řešení je tak pro nás při práci základem.

Na Vaší cestě za vysněnou pozicí v IT záleží.

Ozvěte se nám a probereme Vaše představy. Při hledání místa stojíme po Vašem boku.

Zaregistrujte se a nastavte si “hlídací myš” na ideální pozici dle Vámi zvolených kritérií.

Víme, že v IT sféře je čas vzácnou komoditou. Zakládáme si tak na rychlé a pro Vás komfortní komunikaci. Nemáte čas vytvořit si dokonalý pracovní profil? V rámci konzultace s Vámi projdeme dosavadní profesní cestu. Poskytneme rady, tipy či strategie, které mohou při hledání ideální pozice pomoci. Věříme, že principem náboru je partnerství. Respektující dialog, otevřená komunikace, důvěra a hledání řešení je tak pro nás při práci základem.

Na Vaší cestě za vysněnou pozicí v IT záleží.

Ozvěte se nám a probereme Vaše představy. Při hledání místa stojíme po Vašem boku.

Zaregistrujte se a nastavte si “hlídací myš” na ideální pozici dle Vámi zvolených kritérií.

Víme, že v IT sféře je čas vzácnou komoditou. Zakládáme si tak na rychlé a pro Vás komfortní komunikaci. Nemáte čas vytvořit si dokonalý pracovní profil? V rámci konzultace s Vámi projdeme dosavadní profesní cestu. Poskytneme rady, tipy či strategie, které mohou při hledání ideální pozice pomoci. Věříme, že principem náboru je partnerství. Respektující dialog, otevřená komunikace, důvěra a hledání řešení je tak pro nás při práci základem.

Na Vaší cestě za vysněnou pozicí v IT záleží.

Ozvěte se nám a probereme Vaše představy. Při hledání místa stojíme po Vašem boku.

Zaregistrujte se a nastavte si “hlídací myš” na ideální pozici dle Vámi zvolených kritérií.

Víme, že v IT sféře je čas vzácnou komoditou. Zakládáme si tak na rychlé a pro Vás komfortní komunikaci. Nemáte čas vytvořit si dokonalý pracovní profil? V rámci konzultace s Vámi projdeme dosavadní profesní cestu. Poskytneme rady, tipy či strategie, které mohou při hledání ideální pozice pomoci. Věříme, že principem náboru je partnerství. Respektující dialog, otevřená komunikace, důvěra a hledání řešení je tak pro nás při práci základem.

Na Vaší cestě za vysněnou pozicí v IT záleží.

Ozvěte se nám a probereme Vaše představy. Při hledání místa stojíme po Vašem boku.

Zaregistrujte se a nastavte si “hlídací myš” na ideální pozici dle Vámi zvolených kritérií.

Víme, že v IT sféře je čas vzácnou komoditou. Zakládáme si tak na rychlé a pro Vás komfortní komunikaci. Nemáte čas vytvořit si dokonalý pracovní profil? V rámci konzultace s Vámi projdeme dosavadní profesní cestu. Poskytneme rady, tipy či strategie, které mohou při hledání ideální pozice pomoci. Věříme, že principem náboru je partnerství. Respektující dialog, otevřená komunikace, důvěra a hledání řešení je tak pro nás při práci základem.

You can do it anywhare